Аменореята, или липсата на менструация може да бъде физиологична и патологична. Физиологична е в детска възраст, преди започването на пубертета и в периода на менопауза. Патологична е във всички останали случаи. В зависимост от причините, на които се дължи бива първична и вторична аменорея.

 

С термина първична аменорея се означават всички случаи, в които липсва менструация след навършване на 16 годишна възраст. Може да е комбинирано, или не с липса на вторични полови белези.  Ако момичето няма вторични полови белези до 14 годишна възраст и липсва менархе ( първата менструация в живота ) до 16 годишна възраст е необходимо да се направят допълнителни изследвания, за да се установи причината.

 

Първичната аменорея може да бъде свързана с генетични и анатомични аномалии, както и нарушения в ендокринния синтез на половите хормони. От хромозомните аномалии най- често срещаната е синдром на Търнър- гонадна дисгенезия. Синдромът на Търнър е вродено генетично заболяване при момичета, които имат само една Х полова хромозома. Те страдат от недоразвити полови жлези и инфертилитет. Когато е налице мозаицизъм клиничната картина може да варира и момичетата да имат менструации.

Друга причина за първична аменорея е синдром на Морис наречен още синдром на тестикуларна феминизация. При този синдром има вродена малформация засягаща развитието на Мюлеровия канал от който се формират част от вътрешните полови органи. В резултат на това при такива момичета липсват матка, яйчници, а понякога и влагалището, или то е много късо. В коремната кухина, или в ингвиналния канал могат да се открият тестиси. Пациентките имат вторични полови белези характерни за женския пол, но нямат менструация и не могат да имат деца. При съмнение за синдром на Морис може да се направи кариотипизиране на момичето. В тези случаи ще се установи, че има ХУ полови хромозоми характерни за мъжкия пол. Кариотипизиране се препоръчва при всички форми на първична аменорея.

 

Аномалии в развитието на женските полови органи, както и аномалии в ендокринния синтез на половите хормони могат също да са причина за първична аменорея. Тумори в хипоталамуса, или хипофизата могат да доведат до отклонения в хормоналния синтез. При момичета атлети, с много ниско тегло, както и при такива които спазват строг хранителен режим е възможно да има физиологично закъснял пубертет. За поставяне на тази диагноза обаче, трябва да бъдат изключени всички други причини за първична липса на менструация. Всяко отклонение от физиологията при растящото момиче трябва да бъде правилно интерпретирано от специалист акушер- гинеколог, да бъдат проведени нужните изследвания, консултации, а при необходимост и операции. Родителите на бива да неглижират липсата на менструация и вторични полови бележи в техните растящи девойки, а навреме да потърсят лекарка помощ.

Тук можете да прочетете статията за „вторична аменорея“