Инструментален или медикаментозен аборт. Предимства и недостатъци

Видове аборт. Предимства и недостатъци на инструменталния и медикаментозния аборт. Кои пациентки не са подходящи за медикаментозен аборт. Кои са видовете медикаменти за легален медикаментозен аборт в България.