Генитален Херпес

Над 40% от полово активните млади хора са се срещали поне веднъж с вируса, но той е останал в неактивно състояние без клинична изява, което прави тези хора особено опасни за предаване на заболяването.