Дермоидна Киста на Яйчника

  Зрелият солиден тератом представлява голяма солидна маса с множествени кисти вариращи по големина.  Лечението на диагностицирана дермоидна киста на яйчника е оперативно. Диагнозата на дермоидната киста става по време на гинекологичен преглед.