Климактериум – Физиологично завършване на Фертилните Способности на Жената

Климактериумът представлява физиологичен инволутивен процес на репродуктивните органи и функции [...]