Предтерминно раждане- рискове за майката и плода

Предтерминно е всяко раждане, което настъпва преди 37-ма гестационна седмица, [...]