Инконтиненция- Не Задържане на Урина

С термина инконтиненция се означава всяко неволево изпускане на урина. [...]